kiểm lại phiếu bầu cửTìm theo từ khóa: 

Diễn biến bầu cử Mỹ: Donald Trump đòi kiểm phiếu lại Diễn biến bầu cử Mỹ: Donald Trump đòi kiểm phiếu lại
Chiến dịch của Trump là yêu cầu các bang chiến trường Georgia và Wisconsin kiểm lại phiếu, đồng thời có hành động pháp lý với Nevada và Arizona, dù quá trình kiểm phiếu đang diễn ra.Còn 5 bang đang kiểm phiếu, trong đó có 3 bang chiến trường quan trọng gồm Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia, [...]